× Info! Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Języków Obcych LINGUA CENTER na podstawie art. 13 ust ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 24 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/UE (zwanej RaDO), wyłącznie dla celów związanych z realizacją złożonego zamówienia oraz w sprawach rachunkowych i podatkowych a także w sprawach dochodzenia roszczeń przez przedsiębiorstwo Centrum Języków Obcych LINGUA CENTER. Kontrahent ma możliwość zapoznania się z danymi osobowymi, ich poprawą oraz wnioskowaniem o ich usunięcie. Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana przez upoważnioną osobę o przysługujących mi prawach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz polityce ochrony danych osobowych obowiązującej
Centrum Języków Obcych - Lingua Center - Organizacja zajęć, opłaty
Nawigacja
Organizacja zajęć, opłaty

Czas trwania kursów

Standardowo rok lektorski składa się z 2 semestrów - zimowego i wiosennego, ale istnieje możliwość dołączenia do grupy w trakcie trwania kursu. Zajęcia realizowane są w okresie 13 września - 30 czerwca (z przerwą na ferie zimowe), z wyjątkiem kursów dla maturzystów, które trwają od 30 września do 31 maja.
Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych (13.00 - 21.00).


Płatność

Płatności za kursy można dokonywać w kilku wariantach:

  • jednorazowo za cały kurs,
  • miesięcznie (I wpłata do 30 września, pozostałe do 10 dnia każdego miesiąca),
  • semestralnie (2 wpłaty: I rata do 30 września, II rata do 30 stycznia).

Opłaty można wnosić gotówką w siedzibie Centrum Języków Obcych.

Certyfikaty

Słuchacz po pomyślnym zaliczeniu testu końcowego otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie kursu i uzyskanie umiejętności językowych.


Nowości

Najnowsze video