Nawigacja
Organizacja zajęć, opłaty

Czas trwania kursów

Standardowo rok lektorski składa się z 2 semestrów - zimowego i wiosennego, ale istnieje możliwość dołączenia do grupy w trakcie trwania kursu. Zajęcia realizowane są w okresie 13 września - 30 czerwca (z przerwą na ferie zimowe), z wyjątkiem kursów dla maturzystów, które trwają od 30 września do 31 maja.
Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych (13.00 - 21.00).


Płatność

Płatności za kursy można dokonywać w kilku wariantach:

  • jednorazowo za cały kurs,
  • miesięcznie (I wpłata do 30 września, pozostałe do 10 dnia każdego miesiąca),
  • semestralnie (2 wpłaty: I rata do 30 września, II rata do 30 stycznia).

Opłaty można wnosić gotówką w siedzibie Centrum Języków Obcych.

Certyfikaty

Słuchacz po pomyślnym zaliczeniu testu końcowego otrzymuje certyfikat potwierdzający ukończenie kursu i uzyskanie umiejętności językowych.


Nowości

Najnowsze video